شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

آداب و رسوم

گزارشی از ایسنا:

لباس ترکان قشقایی فارس و جذابیت آن

‌از ديرباز يكي از شاخصه‌هاي شناسايي اقوام و طوايف مختلف، لباس‌ و پوشش آنان بوده است. نوع پوشش، با پيشينه و فرهنگ اقوام و مليت‌ها گره خورده و نمود دهنده بسياري از باورها و داشته‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و مذهبي آنان است.

آداب و رسوم

مجید سلیمی

بخشی از متن پرونده ثبتی دستمال بازی زنان قشقایی که تابستان امسال به ثبت رسید.

رقص قوم بزرگ قشقایی با پیگیری آقای مجید سلیمی و دکتر قزلباش در شورای ثبت سازمان فرهنگی کشور بعنوان میراث فرهنگی ثبت ملی شده و در همایش لباس اقوام در شیراز اعلام عمومی گردید. هم اکنون بخشی از متن این پرونده ثبتی توسط مجید سلیمی منتشر شده است که در زیر می خوانیم.

کوچ عشایر قشقایی

آئین ماه

خط سیرکوچ نشینان ایل قشقایی

 مسیر ایل قشقایی را دقیقا نمی توان روی نقشه ترسیم وپیاده کرد.خط مرزی طوایف حدود مشخص دائمی ندارد.گاه جبر طبیعت وخشکسالی و عدم ریزش های جوی انها رابه فاصله دور دست می کشاند و گاه در کوهستانها و دامنه های همیشگی خویش اسکان می دهد.

کوچ عشایر قشقایی

خصوصیاتی در مورد کوچ ایل قشقایی

زمان وتعیین وقت کوچ

قشقایی آنلاین/ تعیین کننده ی سرنوشت ایل عوامل جوی است، نه دستور خان و برنامه های دولت! زیرا تغییر دمای ناگهانی یا بارندگی های بی موقع نقش عمده ای را دارند. برای حرکت و جابجایی از سردسیر به گرمسیر و بالعکس زمان بخصوصی تعیین نشده و برنامه ریزی نگردیده، گاه خشونت طبیعت تاریخ حرکت را به جلو می اندازد و زمانی تا یکماه به تأخیر واميدارد.

کوچ عشایر قشقایی

آئین ماه

کوچ وفلسفه ی کوچ نشینی در عشایر قشقایی

قشقایی آنلاین/ کوچ یک حادثه بیوگرافیک نیست.یک اصل کلی است درباره ی همه ی انسان ها ودر تمام دوره ها، کوچ کردن را ظاهرایک حادثه تاریخی می دانند، اما به کجا باید کوچ کرد؟ چرا باید کوچ کرد؟ این یک فلسفه عمیق است.

آداب و رسوم

جشنواره لباس های محلی ايران

قابل توجه فرهنگ دوستان و علاقمندان پوشش قشقایی

 

با عنایت به برگزاری جشنواره اختصاصی سراسری لباس های محلی ايران ( همراه با تزيینات روی آن) که در بهمن ماه سال جاری در تهران به میزبانی (فرهنگستان هنرجمهوری اسلامی ایران) برگزارمی شود،

آداب و رسوم

ایسنا

مصائب کوچ

کسانی می‌توانند به‌راحتی مصائب کوچ را درک کرده و پیرامون آن نظر ارائه دهند، که کوچ‌نشینی را تجربه کرده باشند.