شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

اجتماعی

شهناز عشایری

زن ایل تندیس رنج و عشق

زمانی که دو جوان عشایر با هم زیستن را پیمان می بندند ؛ تا هجی کردن آخرین واژه ی زندگی ؛ باهم بودن را تجربه می کنند....

اجتماعی

عشایر قشقایی سمیرم؛

تفاهم و تقابل دیرینه اقتصاد و فرهنگ

قشقایی آنلاین/ سال های سال است که می آیند و می روند، کوچ می کنند و همراه با طبیعت و سختی ها و زیبایی هایش به سمت گرمسیر و سردسیر کوچ می کنند.

اجتماعی

داریوش زندی دره شوری

تیره ایل خاص های باصری درطایفه دره شوری ایل قشقایی

وقتی صحبت ازطایفه ی باصری ایل خمسه میشود ، نام فردریک بارث درکتاب ایل باصری 1343و فارسنامه ی ناصری فسایی و وقایع اتفاقیه مجموعه گزارش های خفیه نویسان انگلیسی بیشتر از هر منابع و مآخدی در بین سایرمنابع درذهن خطور می نماید.

اجتماعی

داریوش زندی دره شوری

مجموعه طوایف وایلات ترک خراسان

در پژوهش شناخت ایل ها وطایفه های عشایرخراسان موضوعی که جلب توجه هر خواننده و پژوهشگری را به خود جلب میکند.

اجتماعی

شیما امیری | تعاون و الگوی جامعه بنیاد

تعاون، نوعی همکاری سازمان یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم، نتایج اقتصادی معیّنی از آن انتظار می رود. این نتایج، حاصل مردم گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است.

اجتماعی

ایران گلین

عروس ایران

شهناز هادي نيا كارآفرين جواني است كه مي خواهد با توليد يك عروسك بومي زمينه اشتغال چند زن سرپرست خانوار را به وجود بياورد