دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

اسماعیل آوینی

تولد بهمنی در بهمن / او محمد عشاير بود

از دل سختی ها برخواسته بود و به اوج علم دانش رساند بچه هایی را که با کمترین امکانات در سطح بهترین مدرسه های تهران بودند.

سختی های زیادی دید بارها شکست خورد و کارهایش بی نتیجه ماند اما ایمان داشت به هدفش به راهش و آخر،تمام آرزوهایش محقق شد.
بچه های عشایر از ترک و لر و شاهسون همه باسواد شدند.
کسی که اگر نبود قطعا ما به این حد رشد علم در جهان نمیرسیدیم .
کسی که وقتی در فیروز اباد تلگراف اسدالله الم به دستش رسید که سریع خودرابه تهران برسان،وزیربودن اموزش و پرورش شدن راکنار گذاشت،بخاطر این که بچه های ایل سرشان بی کلاه نماند.
استادمحمد بهمن بیگی مرد مهربان ودلگرم روزهای سرد،مرد خستگی ناپذیر آموزش و پرورش با کم ترین امکانات در آن شرایط زندگی سخت عشایر کاری کرد که امروزه بهترین دانشجویان و استادانمان با بهترین امکانات از انجام دادنش عاجزند.
اغراق نمیکنیم، هرچه بگوییم از او قلم فرسایی کرده ایم، چرا که او کسی نیست که قلم توصیفش کند.
شاید سالها بگذرد تا آیندگان قدر او را بدانند.
کسی که همیشه سنبل فداکاری و شجاعت بوده و زندگیش را فدای با سواد کردن عشایر ایران کرده.
تولدت مبارک نازنین مرد یگانه ی ایل، محمد عشایر و بهمن آبادگر

نوشته اسماعیل آوینی

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0