جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

یادداشت هایی از مخاطبان قشقایی آنلاین در پی انتشار فیلمی اهانت آمیز از دکتر زیباکلام

بعد از انتشار فیلم اهانت آمیز صادق زیبا کلام که در آن به صورت تحقیر آمیز زنان قشقایی را کولی نامیده است تعدادی از مخاطبان قشقایی آنلاین دست نوشته هایی ارسال کرده اند که در زیر می توانید بخوانید.

سولماز نادریان|
من یک زنم.
زن قشقایی.
در دامنم جهانگیر ها پرورده ام,
جهانگیرهایی که جهانگشایی کرده اند با علم وغیرت ووطن پرستی خویش.
شرمنده باد مادری که فرزندی پرورانده که مستمعین خود رابا کلام زیبا میفریبد,اما زشتی کلامش
اینچنین روح را میخراشد.
من زن قشقایی ام,عشق آفرین,هنر مند وهنرپرور.
چگونه به خودت اجازه میدهی مرا کولی بنامی در صورتی که از هفت پشت خود خبر نداری..
صادق بودنت از هر فریبی فریبنده تر شد زمانی که بی سوادی خویش را در کولی خواندنم به رخ کشیدی.

صادق زیبا کلام.... زشت ترین کلام را برزبان راندی وخیال کردی ساکت می نشینیم وجسارتت را تحمل میکنیم؟؟؟
در چند مجلس فرمایشی نشستی ونامه های سرگشاده وراست ودروغ نوشتی،گمان کردی تمام حرفهایت گوش برای شنیدن دارد؟؟؟؟
سکوت زنان ومردان غیور قشقایی مهر تایید بر سخنان زشت وبی اساس زیبا کلام است.

نعمت بهرامی|
خشک ابری که بود از آب تهی
قبل از اینکه بر سر اصل مطلب بروم نکاتی را یاد آوری می کنم تا خوانندگان محترم بهتر بتوانند در خصوص این نوشته قضاوت و داوری کنند.
چکیده هایی از باورهای صادق زیبا کلام":ایران مدیون دو نفر است:شمشیر آغا محمد خان قاجار و چکمه ی رضاخان.
اسرائیل را به رسمیت می شناسم.
در رابطه با توافق هسته ای:نسبت به کلیات آن مثل یک سگ می ایستم واز توافق ژنو دفاع می کنم.
در سال 2014در آستانه ی جام جهانی فوتبال:ما ایرانیها نژاد پرستیم. و ذره ذره وجود من متعلق به انگلستان است."

یک ضرب المثل انگلیسی می گوید:نقشه های برزگ به سر داشته باشید ولی به لحن دیوانه ها سخن بگوئید.
فردی که ادعای اندیشمندی و روشنفکری می کند اما فاقد هر گونه اندیشه ی صواب و فکر سالم باشد انتظار سخن بجا وشایسته از وی ابلهیست.
خشک ابری که بود از آب تهی
کی آید از وی صفت آب دهی
کسیکه غبار چکمه های رضا خان دیده ی اندیشه اش را فرا گرفته و به نارسایی ذهنی و اداراکی دچار گشته وقوه ی تمیز خود را از دست داده، اهانتش به دیگران امری عادیست.
اما از باب تذکر وتنبه به جناب استاد و کسانیکه در پشت این سناریو قرار گرفته اند مطلبی را عنوان می کنم.
مادران پاک سرشت قشقایی، بزرگ مردانی همچون میرزا جهانگیر خان قشقایی قله ی رفیع فقه و فلسفه،صولت الدوله قشقایی شمشیر برنده ی جهاد ومبارزه،بهمن بیگی ستیغ سترگ قلم و اندیشه و هزاران معلم و هنرمند و مهندس وطبیب و سردار وسرباز در دامن پاک خود پرورده که دفتر زمانه همواره به وجود نام و یاد آنان بر خود خواهد بالید.آقای استاد روشنفکر دیگتاتور پرست!تو چندی پیش هویت واقعی خود را بر همگان روشن ساختی و گفتی که:تمام وجود من متعلق به انگلستان است.
اما این را بدان که هرچه برای پدران معنویت جان فشانی ودرافشانی کنی روزی که تاریخ مصرفت منقضی شود، قبل از همه بر روی تو خط بطلان می کشند و به دیار عدم رهسپارت می کنند.
افرادی مثل تو که در خدمت اجانب قرار گرفته است،وقتیکه مأموریتش پایان یابد موجودیتش نیز پایان یافته تلقی می شود وقابل بازیافت نخواهد بود.

از تو و گفته ها وبافته هایت که همه بیانگر آن است که فطرت وجودیت با پسماندهای های فرهنگی انگلیس سرشته شده وباید راهی را بروی وچیزی را بگویی که ارباب و اتابک معنویت را خوش آید در تعجب نیستم.
اما بدان که فطرت مرا با تربت پاک کربلا و قیام معنوی عاشورا ودر ضدیت با روباه پیر و دوستدارانش سرشته اند.
من از نسل* صولت* جهادگرم،من از نسل قومی هستم که مردان وزنان حماسه ساز و جانبازش تا با فتوای مراجع شیعه متجاوزان انگلیس را در خلیج فارس به آب نینداختند آسوده ننشستند.
توهین و ضدیت تو با قوم جهادگر و هنرمند من، ذاتیست . تو ستاینده رضا خان پست فطرتی و بزرگان قوم من کسانی اند که در جواب خواستگاری از دختر ایلخان قشقایی برای ولیعهد (محمدرضا ) ، شیرزن قشقایی ، خدیجه بی بی همسر صولت الدوله در جواب خواستگارش چنین گفت": من به قاطرچی دختر نمی دهم ،رضاخان شاه نیست ، قاطر چی است."
از هرزه درایی و یاوه گویی تو در تعجب نیستم .
اما از عملکرد رسانه ی ملی در تعجبم!و از ریاست محترم رسانه ملی می خواهم که پاسخگو باشد:سهم قوم قشقایی از این سازمان که عنوان ملی را یدک می کشد چیست؟
آقای رئیس!چرا فردی هرزه وثناگوی اجانب را دعوت می کنید وبه زنان پاک طینت و فرهیخته و هنرمند قوم قشقایی که دست بافته ها و فرهنگ اصلیشان بیشتر و بهتر از هزاران ساعت برنامه های رسانه ملی،این کشور و مردمش را به جهانیان معرفی می کند،اجازه ی اهانت و جسارت می دهید؟
آقای رئیس رسانه ی ملی!به هوش باشید که بوی توطئه ی انگلیسی از پشت صحنه ی این سناریو که با خیمه شب بازی مترسکهایی چون زیبا کلام اجرا می شود، به مشام می رسد.
حال که این قوم مجالی برای عرض اندام و معرفی داشته های فرهنگیش در رسانه ی ملی ندارد،
لطفا از اهانت و تحقیر این قوم مظلوم که همواره در خط مقدم ولایتمداری وجهاد وشهادت در مبارزه با اجنبی و اجنبی پرستان بوده اند جلوگیری نمایید.
واما آقای استاد زیباکلام منفرد:
غبار چکمه های رضاخان توتیای چشمت، خونهای به ناحق ریخته از شمشیر آغا محمدخان قجر غذای روحت،اسرائیل غاصب و کودک کش قبله ی آمالت و نیرنگ بازیهای کثیف روباه پیر، آبشخور فکر و اندیشه ات باد.
ای روشنفکر آزاده ی !استعمار دوست و دیکتاتورپسند !،با افکار جنون آمیزت خوش باش.تو همان دیوانه ای که اجنبی با لحن و زبان تو اهداف پلیدش را در خواب غفلت مسئولان رسانه ی ملی در حال پیاده کردن است. واین را بدان که :اجاق فکر و اندیشه ی قوم قهرمان من آنچنان پرشعله و گدازنده هست که اگر سگی بر سنگچین آن پای افراشت،در لهیب شعله هایش خاکستر شود.

بهرام عربلو|
با توام ای صادق... کلام!!
نیازی به عذرخواهی از ایل بزرگ قشقایی نیست!!؟؟
من بر خلاف هم ایلی هایم که بر اساس فرهنگ غنی و مردانگی ایلی از تو می خواهند که از ایل بزرگ قشقایی به خاطر یاوه گوییت پوزش بطلبی، می گویم نیازی نیست که تو عذرخواهی کنی، چون به سلامت عقلت در آن لحظه تردید دارم و از یک ورشکسته و از نفس افتاده سیاسی که نو کیسه شده و ادای نو آزادی خواهی،روشنفکری و اصلاح گری را در می آورد انتظاری بیش از این نیست، اما اگر سرت به سنگ خورد عقلت سلامت خود را به دست آورد عذرخواهی کن. بنابراین ایل بزرگ قشقایی بداند که این حرف از زبان چنین فردی زده شده و زمانی از تو انتظار پوزش دارند که عقلت سلامت خود را به دست آورد.
اما می خواهم نکاتی را به تو یاد آوری کنم که بدانی روشنفکری نما هایت فقط تا زمانی است که منفعتت ایجاب می کند :
1.تو خود را به در و دیوار می زنی تا از روی پرچم رژیم صهیونیستی رد نشوی و پا روی آن نگذاری، اما به راحتی پا روی عزت نفس و غرور هموطنت و ایل بزرگ قشقایی می گذاری!؟ بدان که جوانان غیور و ولایتمدار قشقایی و این مرزو بوم پاهایت را قلم خواهند کرد و زبانت را...
2.تو می گویی سیاست هسته ای بیش از جنگ هشت ساله ضربه به کشور زده،من می گویم افکار،گفتار و کردار تو و امثالهم بیش از جنگ هشت ساله به کشور ضربه می زند. 3.فکر می کنی با به رسمیت شناختن اسراییل روشنفکر خواهی شد، اما یادت می رود که ایل بزرگ قشقایی در این کشور دارای رسمیت و فرهنگ غنی است.
4.تو می گویی غنی سازی اورانیوم را متوقف کنید دو رکعت نماز شکر می خوانم. من می گویم تو افکارت، کردارت،گفتارت، اطلاعاتت راجع به ایل بزرگ قشقایی را غنی کن صد رکعت نماز شکر می خوانم.
5.تو از از افغانها، عربها به دلایل واهی عذرخواهی می کنی اما حاضر به عذرخواهی از ایل بزرگ قشقایی که هموطنت هستند نیستی.
7.تو یک اسید پاش روح هستی، آن موقع اسید پاشی را به تندرو ها نسبت می دهی.
هر چند می دانم در بین هم حزبی هایت هم مقبولیتی نداری چون یک منفعت طلب هستی که یکی به نعل می زنی و یکی به میخ تا نان به نرخ روز بخوری، حالا اگر این نان از آن طرف آبها باشد که چه بهتر، اما از حزبی که مردم شما را منتسب به آن می دانند انتظار می رود در قبال گفتار شما موضع گرفته و ازتو اعلام برائت کنند.
اگر فکر می کنی با چنین یاوه گویی هایی می توانی ایجاد نفاق کنی و از آب گل آلود، گلی بر سر خود بزنی و صاحب مسند و منصب شوی، باید بگویم سخت در اشتباهی و این آرزو را به گور خواهی برد، زیرا که ایل بزرگ قشقایی و سایر اقوام همچون گذشته به نظام، رهبری و خون شهدا پایبند بوده و چون کوهی استوار در پشت رهبری و نظام ایستاده اند تا نگذارند این مرزوبوم در زیر بیرق استکبار باشد و از استقلال این کشور دفاع خواهند کرد.

اسماعیل آوینی|
اقای زیبا کلام با کولی خواندن زنان قشقایی کلام شما زیبا نمیشود.
کسی که مدعیست اگر پا روی پرچم کشوری بگذارد بی احترامی به آن ملت محسوب میشود حتی اگر انگلیس و آمریکا باشد چگونه در برنامه ای علنا زنان ایل قشقایی را کولی مینامد؟
قشقایی که همیشه نماد شجاعت و وطن پرستی بوده . کسی که مدعی روشن فکریست و در دانشگاه تهران تدریس میکند چگونه و با چه ادبیاتی زنان قشقایی را کولی مینامد؟
اقای زیبا کلام،شما بهتر از هرکسی میدانید اگر قشقایی ها در جنوب نبودند معلوم نبود چه به روز این کشور می آمد و حالاشما کجا بودید .
زنان ایل گاه برنو بر دوش بودند گاه خانه دار ولی در همه حال دوشادوش مردانشان میجنگیدند.
پیام تصویری شما دل چند میلیون قشقایی را آزرد و غرورشان را خدشه دار کرد.
قشقایی که حاضر است جانش را بدهد اما غرورش حفظ شود.
اقای زیبا کلام عذر خواهی از مردم شریف قشقایی علی الخصوص زنانشان حداقل کاریست که میتوانید در حق مردم قشقایی انجام بدهید لیکن بخاطر بخشنده بودن و مرام پهلوانانه ی این ایل بزرگ اگر معذرت خواهی صورت گیرد با این که توهین بزرگیست چشم پوشی میکنیم.
اما اگر معذرت خواهی صورت نگیرد
اهل تهدید نبوده و نیستیم ولی با مراجع قضايي و نمایندگان مجلسی که در اختیار داریم کاری میکنیم که دیگر نه تنها شما بلکه کسی جرات توهین به ایلی ندهد که تاریخ فرهنگی و سیاسیش پس از گذشت دهه ها همچنان میدرخشد.
شاید پراكنده باشیم اما مطمئن باشید وقتي غرور ایلیاتیمان گل کند تمام قد پشت هم خواهیم بود.

نصیر اکبری : مدرس دانشگاه|
با سلام
دوستان عزیزم همانطور که مستحضرید زنان قشقایی در افتخارات و گذشته ی درخشان تاریخ ایل بزرگ قشقایی همواره نقشی انکارناپذیر داشته اند و شهدای جنگ تحمیلی و مدافعان حرم، مردان بزرگی نظیر آیت اله جهانگیر خان،صولت الدوله قشقایی،محمد بهمن بیگی ها در دامان همین مادران تربیت شده اند و به کشور عزیزمان خدمت کرده اند و در راستای این زحمات مرحوم بهمن بیگی می فرمایند اشک بیش از آب چهره پدران و مادران ما را شسته است....

بنظرم این حرکت ناشایست و بی جا در خور شان و منزلت زنان قشقایی نمی باشد و ضمن محکوم کردن جمله آقای صادق زیبا کلام (به اصطلاح روشنفکر) از ایشان سریعا خواستار معذرت خواهی هستیم و از دوستان قشقایی خواهشمند است در کمال ادب و احترام با مراجعه به صفحه شخصی ایشان در اینستاگرام یا ارسال اس ام اس یا تماس با برنامه خشت صداو سیما خواهان عذرخواهی این شخص گردید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • مهمان - پرتو

    قیافه اش هم خیلی به انگلیسی ها نمی بره .پس چه جوری گوشت و پشم وپوستش از انگلیسه.پیدا کنید پرتغال فروش را.

  • مهمان - قشقایی

    درود بر دوستان که دست به قلم شدن
    و گلایه از کسانی که ساکت شدن