چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

در فرهنگ نامه ی عمید درباب تعصب آمده است: تعصب جانبداری کردن ازکسی، یا طریقه و مذهبی،به چیزی دلبسته ومقید بودن. و سخت ازآن دفاع کردن، تعصب حماس غیرت باجوش وخروش ، غیور، باغیرت ، پر حرارت (فرهنگ نوین عربی فارسی)
در اصول کافی آمده است :تعصب در راه حق و طرفداری از عقاید صحیحه و حمایت از اهل حق چه خویش باشد چه بیگانه محمود وپسندیده است، و گاهی واجب و لازم است.

 

کوچ ناگهانی و باور نکردنی کرم الله استوار کشکولی طایفه بزرگ و مقتدر کشکولی و حتی دیگر طوایف قشقایی را در سوگ نشاند.

 

استادشهبازی نازنین

ترا دوست دارم به هزار و یک دلیل.
ترا میستایم به روشنایی گفته های زیبایت. به علم و حلم و راستگویی وشیرینی سخنت.
تواستاد بنده و هزاران بنده ی دیگری.

 هرگاه كه بحث توسعه كشورهاى شرقى ، آسيا و خاورميانه مطرح ميشود قصه اى غم انگيز در تاريخ هفتادساله اخير ايران جسم و روح هر ايرانى را مى آزارد ، كودتاى نظامى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ نه تنها به مشروطيت بلكه به حركت مردمى به سوى جمهورى خواهى ضربه  جدى و جبران ناپذيرى وارد كرد .

سید محی الدین حسینی ارسنجانی | چندی پیش با هماهنگی وهمراهی بانوی خوش ذوق و قریحه و ادیب سرکار خانم مرضیه بهمنی بهمن بیگلو فرهنگی فرهیخته شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز (کتابخانه دانش آموز) توفیق دیدار بزرگمردی از تبار خوبان و استاد ارزشمند علم و ادب و معرفت جناب جهانگیر خان شهبازی یار غار مر حوم مغفور خلد آشیان جنت مکان زنده نام محمد بهمن بیگی اعلی الله مقامه الشریف نصیب اینجانب شد.

کرم جعفری باغنویی | پدر محوری یکی از اصول زندگی ایلی است، عشایر به این امر پایبندندفرمانبرداری ازاین امر جزءوظایف هر فرد است.ساختار زندگی ایلی شالوده ای این چنین مستحکم وعاطفی را شکل داده است.صداقت ورفاقت عطوفت در چهره پدر ایلی متبلور است.هستند افرادی که پدر گونه بادیگران همان رفتار وکرداری را دارند که با فرزندان خود دارند.خاطرات پدر در ذهن فرزند همچون نقشی بر حجر باقی است .

 

بزرگداشت انديشه‌هاي بزرگان اين مرز و بوم و تحليل و نقد آثار آن ها وظايف فرد فرد جامعه است. همچنان كه ايفاي اين رسالت مقدس از دیر باز با همّت دلسوزان تاريخ و فرهنگ ايران‌زمين بوده است، با تأسّي از اين فرهنگ پويا، دانش آموختگان مکتب وی، براي شناخت گنجينه‌ها ی ادبی و نقد مدیریت بی نظیر ایشان، دور از هر حواشي، در نظر دارند با همت و مدیریت ............، همايش‌ بين‌المللي در خور و شایسته برگزار نمایند.

Mir Hamed Akbari
ﻣﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺧﻮﺭﺩﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ..
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ...