چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

نشست «توسعه محلی و گردشگری در تهران ؛

پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی برجوامع محلی»

دهمین جلسه از سلسله نشست های «توسعه محلی در ایران» به موضوع پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی گردشگری بر جوامع محلی اختصاص دارد.

در این نشست که توسط پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف برگزار می شود، سه تن از فعالین حوزه گردشگری، یعنی خانم شیما امیری و آقایان بابک مغازه ای و آرش خیراندیش حضور دارند و به ارائه دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

در یک نگاه رو به رشد، گردشگری در سالیان اخیر به عنوان پشتیبان اقتصادی توسعه محلی در جوامع روستایی و عشایری مورد تاکید و ترویج قرار گرفته است.
با این حال نگاه های متفاوتی نیز وجود دارد که نسبت به ترویج گردشگری در جوامع روستایی و عشایری محتاطانه برخورد می کنند و به ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی آن بر این جوامع تاکید می نمایند.
این نشست قصد دارد تا این زاویه کمتر دیده شده از توسعه گردشگری در جوامع روستایی و عشایری را واکاوی نموده و ابعاد آن را برای مخاطبان روشن تر نماید.

شرکت در این جلسه رایگان است اما حتما نیاز به ثبت نام قبلی از طریق لینک goo.gl/ZJXBFT دارد.

گردشگری و توسعه محلی؛ پیامدهای اجتماعی- زیست محیطی بر جوامع محلی - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ - ایوند

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0