شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

ترکی ای زبان مادریم...

ترکی ای زبان مادریم
ای آشنای غریب افتاده
از اولین روزهای به دنیا آمدنم در خانواده در گوشم ترکی زمزمه کردند،کم کم یاد گرفتم حرف بزنم،کم کم ترکی را کامل حرف میزدم.

اما از وقتی مدرسه رفتم گفتند باید فارسی بنویسی و صحبت کنی و ترکی زبانی شد برایم که فقط در خانه کاربرد داشت.
همه ی ما ترکانی هستیم که حتی نمیتوانیم به طور کامل به زبان مادریمان صحبت کنیم دیگر درد نوشتنش بماند.
ایران سرزمین مادری ماست اما ما نمیتوانیم به زبان مادریمان صحبت کنیم.
در قانون اساسی هم آمده اما متاسفانه سالیان سال است اجرا نمیشود.
نگران آینده ی زبانمان هستم
در آینده ی نزدیک فقط ترکانی میشویم که اصالتمان به ترک ها برمیگردد و نه ترکی حرف میزنیم و نه ترکی مینویسیم.
کاش مسئولینی که با رای و حمایت ما ترک ها به سمتی میرسند،لااقل کاری کنند به کم ترین حقمان که در قانون اساسی هم آمده است برسیم .
روز جهانی زبان مادری هر سال برایم تلخ تر میشود،با این قانونی که هیچ وقت برایمان اجرا نشده است.

نویسنده: اسماعيل آوینی

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0