جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

شاپور جبروتی

دلنوشته ای برای زنده یاد استاد محمد نادری دره شوری

روز هایی که در راه است
باز قلبمان را می فشارد به درد
که زگلستان ادب ترکی قشقایی
چه نازنین گلعذاری پرواز ملکوتی کرده است .

در دورانی که قشقایی از پراکنندگی و باز زندگی، بر میگشت.
مردی از تبار افسانه ها
از طایفه دره شوری
چراغ سبز ادبیات ناب ایل بود
به راستی
استاد نادری دره شوری
هم از نوادر بود و هم با لسان مسیحایی اش
جان بخش، دل ْلک زده های ایلی میشد.
افسوس !
که گلچین روزگار
باز زیبا گلی از این دیار را چید و ایل قشقایی را به سوگ خود نشاند
هرچند آنقدر خدمات و آثار این استاد فرهیخته معطر و ناب است که نسلها از عطر خوشش ذی بهره اند
اما به پاس قدر شناسی از این استاد سخن قشقایی
همین آدینه
در مسجد جامع ابیوردی شیراز،
علیرغم اینکه استاد دره شوری متعلق به خانواده بزرگ قشقایی بود
و ایلی سوگوار اوست
لیک با یادگارانش هم نفس میشویم
وباز در گلفشانی نام نیکش
سهیم خواهیم بود
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده به عشق

 

شاپور جبروتی

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0