شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

دل نوشته ها

دلنوشته ای از خسرو ایرجی

وقنداقه...

آفتاب شیرگرم شده بود..آرام آرام در آسمان بالا آمده بود وحالا به اندازه قد دو آدم بالای گرده "هراریز" ایستاده بود و گرمایش را در تن گنجعلی می ریخت...

دل نوشته ها

ترکی ای زبان مادریم...

ترکی ای زبان مادریم
ای آشنای غریب افتاده
از اولین روزهای به دنیا آمدنم در خانواده در گوشم ترکی زمزمه کردند،کم کم یاد گرفتم حرف بزنم،کم کم ترکی را کامل حرف میزدم.

دل نوشته ها

دلنوشته از خانم غریبی

یلدای ایل

بار دیگر یلدا میاید و مرا پاورچین پاورچین به گذشته های دور می برد
گذشته های خیلی دور

دل نوشته ها

خاطره ی دانشجویی دختر قشقایی

سفر به هفتکل شهر ترک نشین خوزستان

دو سالی میشد که نام هفتکِل به گوشم خورده بود‌.
شهری در ۸۵ کیلومتریِ اهواز.می گفتند قشقایی نشین است،اصلا تازه شنیدم که در اهواز هم قومِ تُرک ها ساکن هستند. با خود می گفتم یک روز میروم و هفتکِل را می بینم.

دل نوشته ها

دلنوشته

قشقایی بر بلندای تاریخ

بر بلندای تاریخ ایستاده ام
مردمیان جهان سلام،
من ترک قشقایی ام سایه نشین علم عباسم

دل نوشته ها

برای روز مادر

دلنوشته ای از اسماعیل آوینی

قشقایی آنلاین : اسماعیل آوینی| هنوز هم دوست دارم کودکی باشم  و از چادر  مادرم بگیرم و چشم هایم را ببندم و خیالم راحت باشد که به مقصد میرسم چرا که چادر او فقط چادر نبود بلکه نقشه ی راه  بود .