شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

معرفی کتاب

با ترجمه فارسی و تألیف زنده‌یاد استاد محمد نادری دره شوری

معرفی کتاب «مجموعه اشعار یوسف‌علی بیگ»

«یوسف‌علی بیگ» قره‌قانلو، ملقب به «میرزا» و متخلص به «یوسف خسرو» از طایفه دره‌شوری ایل قشقایی است. او یکی از دو شاعر پرآوازه‌ی تاریخ شعر قشقایی است.

معرفی کتاب

معرفی کتاب تازه منتشر شده "گردشکری جامعه بنیاد"

قشقایی انلاین/در سالهاي اخير گردشگري در كشور ما رو به پيشرفت بوده است و در آينده نزديك اين روند رو به صعود خواهد بود و ما شاهد آن هستيم كه گرايش به اجراي پروژه هاي گردشگري در جوامع بومي و محلي توسط گروههاي ذينفع اعم از جوامع بومي و محلي ، تسهيلگران غير دولتي  و همچنين سازمانهاي دولتي رو به افزايش است.