شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

ادبیات و زبان ترکی

ترجمه شاهکارهای ادبیات جهان به ترکی قشقایی

به گزارش سایت قشقایی آنلاین، کامبیز نجفی،بوف کور(کؤرباى قوش) اثر بلند آوازه صادق هدایت، و شازده کوچولو( جؤجوق شازدا) شاهکار آنتوان سنت اگزوپری و دیگر آثار برجسته ادبیات داستانی ایران و جهان را به ترکی قشقایی ترجمه کرد.

دل نوشته ها

دلنوشته ای از خسرو ایرجی

وقنداقه...

آفتاب شیرگرم شده بود..آرام آرام در آسمان بالا آمده بود وحالا به اندازه قد دو آدم بالای گرده "هراریز" ایستاده بود و گرمایش را در تن گنجعلی می ریخت...

دل نوشته ها

ترکی ای زبان مادریم...

ترکی ای زبان مادریم
ای آشنای غریب افتاده
از اولین روزهای به دنیا آمدنم در خانواده در گوشم ترکی زمزمه کردند،کم کم یاد گرفتم حرف بزنم،کم کم ترکی را کامل حرف میزدم.

داستان

کرم جعفری باغنویی؛

تون ، دیوانه ای عاقل / قسمت سوم

اجاقش همیشه روشن بود اما نه برای پخت غذا، برای چای، او آزار نمی رساند، اما آزار می دید. دیوانگان عاقل نما سر به سرش می گذاشتند طوری که اعصابش را به هم می ریختند او راهی جز متوسل به التماس و در نهایت جهت ترساندن دست به سنگ نداشت. سپس قاه قاه می خندیدند.

داستان

کرم جعفری باغنویی؛

تون ، دیوانه ای عاقل / قسمت دوم

تون از عشایری هنرمند بود که پتکی به سندان داشت .او در زمانی که از سلامت روحی برخوردار بود در منطقه افزر رفت وآمدی داشت وبزرگانش را بنام می شناخت.در بین 24 روستای دهستان افزر به باغنو دلبستگی عجیبی داشت .تون از استعداد خارق العاده ای بر خوردار بود.

داستان

کرم جعفری باغنویی

تون ، دیوانه ای عاقل / قسمت اول

انگار دیروز بود. اولین باری که با نامش آشنا شدم درست 50 سال قبل بود . سال 1345 بود که او را دیدم . مادرم و اهل خانواده از او هیولایی ساخته بودند که گویا گوش می برد، بچه می برد ، آدم می خورد .

ادبیات و زبان ترکی

دَفــَک (اولین کارگاه شعر ترکی قشقایی) برگزار میکند:

رو نمایی و نقدِ کتابِ " سینیــق اولـــــدوز " سروده ی "فــــرود اژدری "

روز شنبه 11 دیماه ازکتاب "سینیــق اولـــــدوز " سروده ی "فــــرود اژدری " (دومان) در خانه فرهنگ قشقایی رونمایی و منتقدان ادبی آن را نقد خواهند کرد.

دل نوشته ها

دلنوشته از خانم غریبی

یلدای ایل

بار دیگر یلدا میاید و مرا پاورچین پاورچین به گذشته های دور می برد
گذشته های خیلی دور

دل نوشته ها

خاطره ی دانشجویی دختر قشقایی

سفر به هفتکل شهر ترک نشین خوزستان

دو سالی میشد که نام هفتکِل به گوشم خورده بود‌.
شهری در ۸۵ کیلومتریِ اهواز.می گفتند قشقایی نشین است،اصلا تازه شنیدم که در اهواز هم قومِ تُرک ها ساکن هستند. با خود می گفتم یک روز میروم و هفتکِل را می بینم.