جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

مرحوم بهمن بیگی در سال 1343 با سرکار خانم سکینه کیانی، ازدواج کرد. سکینه زنی در شان استاد بود. بسیار مهربان، با وقار و دوست داشتنی - یار و همراه و شریک خوبی برای استاد و میهمان نواز و با محبت با اقوام ودوستان  دوستان.