شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

مفاخر فرهنگی

سالروز درگذشت جهانگیرخان قشقایی

تارنوازی که استاد علمای مشهور شد+عکس

در ایام جوانی مشتاق موسیقی بود، چندی مشق تار کرد تا اینکه به تعبیر خودش درویشی او را از خواب غفلت بیدار و از آن پس تحصیل علم کرد و از مراجع بزرگ شد.