شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

خاندان قشقایی

نادر نامداری قره قانی

5 تیر سالروز درگذشت زنده یاد ملک منصورخان صولت قشقایی

قشقایی آنلاین / تیرماه یادآور کوچ ابر مردی ست که درتاریخ پر فراز و نشیب قشقایی و عشایر جنوب از لحاظ محبوبیت و صمیمیت و برخورداری از منش های نیک و پسندیده بی مانند است. وی ملک منصور خان صولت قشقایی فرزند دوم اسماعیل خان صولت الدوله سردار عشایر است که در سال 1282 شمسی در میان ایل قشقایی متولد شد.