شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

هنر های تجسمی

اثری از علیقلی مردانی

نقاشی زیبا از یک بانوی قشقایی

 نقاشی زیبا از یک بانوی قشقایی ، اثری از :علیقلی مردانی قشقایی" از نقاشان برجسته قوم بزرگ قشقایی