شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

موسیقی

به بهانه انتشار آلبوم موسیقی «منظر» اثر استاد فرامرز گرمرودی

شناسنامه مشترک موسیقایی ملل شرق

ملل خاورمیانه و خاور نزدیک میراث‌داران دستاوردهای مادی، معنوی و فرهنگی گوناگونی هستند که در گذر قرن‌ها به هم پیوسته‌اند. این جهات مشترک در فرهنگ موسیقی کشورهای شرق به‌طور بارزتر خود را نمایان می‌سازند. چون این فرهنگ در جریان روابط گوناگون اهالی مناطق و جغرافیای وسیعی شکل یافته است.

هنری

طراح تندیسی که  طی چهار سال به شعرای عشایری اهدا می شود کیست؟

محسن نامداری| تندیسی که طی چهار سال اخیر تغییر نیافته و از سومین  شب شعر عاشورایی عشایر جنوب  «۱۳۹۲» تا سال جاری که ششمین دوره این همایش معنوی فرهنگی صرفا با تغییر تاریخ  سال برگزاری به شاعران عاشورایی اهدا می شود را اولین بار چه کسی طراحی کرده است؟

هنر های تجسمی

اثری از علیقلی مردانی

نقاشی زیبا از یک بانوی قشقایی

 نقاشی زیبا از یک بانوی قشقایی ، اثری از :علیقلی مردانی قشقایی" از نقاشان برجسته قوم بزرگ قشقایی

موسیقی

سالار نادری دره شوری

فرود بر فراز موسیقی ایل

دفتر خاطراتم را در لا به لای الفبای ذهنم که ورق میزنم،رویدادهای تلخ و شیرینی در جلوی چشمانم رژه می روند-رقص و پای کوبی، غم و ماتم، قهر و آشتی، خوشی و ناخوشی و...

هنری

فصلی نو در ارتباطات فرهنگی و موسیقایی

به بهانه کنسرت گروه دلنوازان آذربایجان (کونول آنسامبلی) در ایران

 

يکي از نکات بسيار مهم که در مباحث مربوط به موسيقي شناسي (موزيکولوژي) و قوم موسيقي شناسي (اتنوموزيکولوژي) در بسياري مواقع ناديده گرفته شده است و در موارد گوناگوني بسياري مخاطبان و حتي کارشناسان مربوطه را هم در حوزه تفکيکات، آناليزهاي محتوايي و جانبي را دچار اشتباه و انحراف مي نمايد

هنری

ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ (152) ﻣﺠﻠﻪ و ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﮋﻭاﻙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﮋﻭاﻙ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻨﺮﻱ و ﺁﺛﺎﺭ اﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻣﻲ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩاﻧﻲ ﻭﺣﻴﺪ ﭘﻨﺎﻫﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ (152) ﻣﺠﻠﻪ و ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ 1394