شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

موفقیت

فضیلتی به نام اعتدال

اعتدال از ریشه عدل، به معنی میانه گیری ما بین دو حالتِ یك چیز از نظر كمّی و كیفی و تناسب برقرار كردن میان آن دو است. اصل اعتدال، باید به شكل كلّی و فراگیر بر سراسر زندگی فردی و اجتماعی انسان حاكم باشد و همیشه و همه جا افكار، كردار و گفتار او را در برگیرد.

موفقیت

خودتان را مدیریت کنید

کنترل فردی و مدیریت بر خود از جمله عادت‌های مثبتی است که می‌تواند زندگی هر فردی را تحت‌تاثیر قرار دهد، به نوعی که یک زندگی بی‌برنامه و سرشار از افسوس و ندامت را به یک زندگی مفید توام با برنامه‌ریزی دقیق تبدیل کند و انسان را در مسیر برآورده شدن آرزوهای معقول قرار دهد.

موفقیت

نقش مشورت‌کردن در تصمیم گیری

مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل و صاحب خرد، یکی از راههایی است که افراد را قدم به قدم به آرزوهایشان نزدیک می‌کند. چرا که حضرت علی(ع) در این باره می‌فرمایند: «با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت كن تا از لغزش و پشیمانی ایمن گردی.»م