شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

سیاست

آنچه ظريف نگفت

روايت كريمي‌قدوسي از جلسه‌اي كه در آن غايب بود

«من اعتراف مي‌كنم اشتباه كردم به حرف كري اعتماد كردم»؛ اين جمله را محمدجواد ظريف نگفته اما جواد كريمي‌قدوسي از قول او گفته است. نكته جالب اين است كه كريمي‌قدوسي محتويات جلسه محرمانه‌اي را فاش كرده كه خود در آن غايب بوده است. ماجرا از حضور وزير امور خارجه در جلسه روز دوشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي آغاز شد.

چاپایمیل

سیاست

سرمقاله روزنامه شهروند

بوق مجازي!

در روزهاي گذشته اعضاي هيأت دولت اعتراضات شديدي را عليه سياست خبري صداوسيما درباره مسائل روز جامعه ابراز داشته‌اند، ريشه اين اعتراضات كجاست و چرا با چنين وضعي مواجه هستيم و راه برون‌رفت از آن چيست؟

چاپایمیل

سیاست

وزير بهد‌اشت:

وزير د‌‌‌‌‌ولت بعد‌ نخواهم بود‌‌‌‌‌

اعتماد/ وزير بهد‌‌‌‌‌‌اشت آخرين حرف‌هايش را زد‌‌‌‌‌‌. آخرين حرف‌هاي غير سياسي‌ترين وزير كابينه يازد‌‌‌‌‌‌هم چه جملاتي مي‌تواند‌‌‌‌‌‌ باشد‌‌‌‌‌‌؟ «چند‌‌‌‌‌‌ ماه بيشتر از خد‌‌‌‌‌‌مت ما باقي نماند‌‌‌‌‌‌ه است. بند‌‌‌‌‌‌ه هميشه پايبند‌‌‌‌‌‌ به صحبت‌هايم هستم، بنابراين وزير بهد‌‌‌‌‌‌اشت د‌‌‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌‌‌وازد‌‌‌‌‌‌هم نخواهم بود‌‌‌‌‌‌ ولي تمام برنامه‌هاي وزارت بهد‌‌‌‌‌‌اشت را تكميل شد‌‌‌‌‌‌ه تحويل وزير بعد‌‌‌‌‌‌ي مي‌د‌‌‌‌‌‌هم.»

چاپایمیل

  • 1
  • 2